NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Život posle zatvora

Za sada se još uvek ne govori dovoljno o tome koliko je važna pomoć posle zatvora. Sav napor koji se ulaže da se prvo otkriju počinioci krivičnih dela, procesuiraju, adekvatno kazne, i prema njima primeni odgovarajući tretman tokom boravka u zatvoru, može vrlo lako pasti u vodu ukoliko pomoć posle zatvora izostane. Pomoć mogu pružati svi članovi zajednice, ali je pre svega veoma važno da shvate njen značaj. Pomagati nekome nakon izlaska iz zatvora ne znači samo pomagati njemu lično, već doprineti čitavoj zajednici. Adekvatna pomoć posle zatvora učiniće da bivši osuđenik ne načini novi prestup, a to doprinosi sprečavanju stvaranja novih žrtava kriminaliteta. Manje krivičnih dela vodi manjem broju žrtava a to dalje stvaranju sigurnije zajednice za sve njene članove. Tek kada se ovo prihvati u jednom društvu kao važno, i sama pomoć posle zatvora dostići će značajno veći kvalitet.