NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Aktuelni projekti

„Podrška radnoj i društvenoj integraciji štićenika vaspitno – popravnog doma u Kruševcu“

Nosilac projekta: Omladinski savet Kruševac
Partner projekta: Vaspitno – popravni dom u Kruševcu
Podugovorači (partneri za implementaciju projektnih aktivnosti: NEOSTART i Restart
Finansijska podrška: IPA
Trajanje projekta: 01.01.2019. – 31.07.2020.
Engleski naziv projekta: „Support to juvenile offenders to reintegrate into society and labor market“
Specifični cilj projekta je međusektorska saradnja i podrška štićenicima VP doma za efikasan pristup tržištu rada u Beogradu, Novom Sadu i Kruševcu. Uloga NEOSTART-a je da kreira mrežu poslodavaca na teritoriji Beograda koji će biti voljni da zapošljavaju bivše štićenike VPD, učestvuje u izradi programa postpenalne podrške za štićenike koji će biti pilotiran u prva tri meseca 2020. godine.

„Jačanje kapaciteta Povereničke službe u Srbiji i Crnoj Gori“

Nosilac projekta: Helsinški odbor za ljudska prava iz Holandije
Finansijska podrška: Ministarstvo spoljnih poslova Holandije
Partneri projekta u Srbiji: NEOSTART i Beogradski centar za ljudksa prava
Trajanje projekta: 01.09.2017. – 21.12.2020.
Engleski naziv projekta: „Strengthening the Probation and the System of Alternative Sanctions in Montenegro and Serbias“
Cilj projekta je jačanje sistema alternativnih sankcija u Srbiji i Crnoj Gori. Uloga NEOSTART najznačajnija je u delu vezanom za postpenalni tretman, gde kao partenrska organizacija pruža podršku u jačanju ove komponente u radu Povereničke službe.