NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Volontiraj!

Od svoj osnivanja rad NEOSTART-a najviše se oslanja na volontersko angažovanje pojedinaca. Uglavnom se radi o studentima završnih godina fakuleta koji imaju dodirnih tačaka sa oblastima u okviru kojih organizacija ostvaruje svoje ciljeve (Fakultet za spceijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Filološki fakultet, Fakultet političkih nauka, Fakulte za bezbednost i drugi). Naravno, u naš tim dobrodošli su svi pojedinci koji veruju da svojim angažovanjem mogu doprineti našem radu.

Za sve zainteresovane organizuje se posebna obuka do tri puta godišnje. Tokom cele godine svoje CV-jeve i motivaciona pisma mogu slati na e-mail: volontiraj@neostart.org, a biće obavešteni o prvoj sledećoj planiranoj obuci koju mogu da prođu. Obim angažovanja volontera je četiri sata nedeljno, a zadaci koje obavlja zavise od programa u koji je uključen.

Svaki volonter na ovaj način pre svega radi na sebi, kroz jačanje svoje ličnosti, sticanje praktičnih veština koje će mu biti potrebne jednoga dana u profesionalnom radu, ali i kroz druženje sa drugim volonterima. Pozitivno iskustvo biti deo tima NEOSTART-a dele i strani studenti koji su imaju priliku da borave u Beogradu tokom svojih studija.

HUMANITARNIM RADOM POMAŽETE DRUGIMA,
DOPRINOSITE ZAJEDNICI
A OPLEMENJUJETE SEBE!!!

O volontiranju u NEOSTART-u

Dragica (24)

Diplomirani deferkolog

„Volontiranje u NEOSTART-u čini da se osećam korisno, a ujedno stičem znanja i veštine potrebna za poziv koji sam odabrala. Posebno sam srećna što zajedno sa ostalim volonterima i članovima doprionosim promeni slike o bivšim osuđenicima u Srbiji.“

Milica (25)

Diplomirani defektolog

„Volontiranje u NEOSTART-u mi je pomoglo da na ljude gledam OVDE i SADA, šta jesu i šta žele da postanu. Osećaj koji mi pruža volontiranje mogu objasniti sledećom rečenicom: „Izaberi posao koji voliš i nećeš morati da radiš nijedan dan u svom životu.“

Gerlinde (26)

Socijalni radnik – Austrija

„Volontiranje u NEOSTART-u mi je omogućilo da steknem bolji uvid u funkcionisanje penalnog sistema u Srbiji, a posebno postpenalnog, i u skladu sa svojim mogućnostima doprinesem njihovom radu, i na taj način se osetim jako korisno.“

Dejana (20)

Student – SAD

„Voluntiranje za NEOSTART mi je omogućilo da saznam više o postpenalnoj pomoći kako u svetu, a pogotovo u Srbiji, ali i da razumem zašto je postpenalna podrška važna. Ali posebno me ispunjava to što sam deo aktivnosti koje su humanitarnog karaktera i gde radim sa ljudima kojima je potrebna pomoć.“