NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Naša misija

Misija Udruženja je da koristeći sva naučna i praktična saznanja kao i sve raspoložive resurse u svojim aktivnostima doprinese smanjenju kriminaliteta i kriminalnog povrata, stvarajući tako bezbednije i toleratnije društvo koje se odgovorno i podržavajuće ophodi prema svakom svom članu.

Naši ciljevi

Ciljevi udruženja su da inicira, sprovodi i podržava odgovorne promene u društvu koje imaju za cilj:

-integraciju osoba koje su boravile u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija
-integraciju dece i mladih koji su boravili u ustanovama socijalne zaštite
-poboljšanje položaja osoba lišenih slobode
-integraciju osoba koje su bile uključene u formalne i neformalne vidove lečenja od bolesti zavisnosti
-otklanjanje posledica zatvaranja usled ostalih mera koje zahtevaju pravno lišenje slobode

Info linija

Ova usluga je dostupna svakog radnog dana od 10 do 16 časova, za osobe iz cele Srbije. Putem telefona sva bivša osuđena lica, kao i oni kojima se bliži istek kazne zatvora, ali i članovi njihovih pordica mogu:
-dobiti potrebne informacije,
-biti upućeni (na institucije, organizacije ili pojedince),
-dobiti pravni savet,
-dobiti emotivnu podršku.

Putem Info linije može se stupiti u kontakt i za uključivanje u druge programe.
Adresa za pisma: Crveni krst Palilula (za NEOSTART), Cvijićeva 75, 11000 Beograd

Prvi koraci na slobodi

Ako ste na izdržavanju kazne bili uključeni u program pripreme za otpust potrebno je da se javite Povereničkoj kancelariji po mestu prebivališta u roku od pet dana od izlaska na slobodu. Trenutno na teritoriji Srbije postoji 25 kancelarija koje su otvorene u gradovima sa sedištem Višeg suda (Beograd, Valjevo, Zaječar, Zrenjanin, Jagodina, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Negotin, Niš; Novi Pazar, Novi Sad, Pančevo, Pirot, Požarevac, Prokuplje, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Užice, Čačak i Šabac). Ukoliko niste bili uključeni u program pripreme za otpust, a sa teritorije ste Beograda, svakako su Vam dostupni programi podrške koje sprovodi NEOSTART.

Sa potvrdom o otpustu iz zatvora javite se u stanicu policije na Vašoj opštini stanovanja. Ovo javljanje je obavezno za sve osobe koje izađu sa izdržavanja kazne zatvora i potrebno je da to uradite u roku od tri dana. U policiji možete dobiti potrebne informacije za prijavu prebivališta i dobijanje ličnih dokumenata (lične karte, pasoša i vozačke dozvole).

U Centrima za socijalni rad možete ostvariti pravo na materijalnu pomoć. Manja jednokratna pomoć nakon izvršenja kazne zatvora može se odobriti već u prvih nekoliko dana na slobodi. Međutim, kako se sredstva za ovu vrste materijalne pomoći obezbeđuju iz budžeta lokalne samouprave, u većim opštinama, gde postoji veliki broj korisnika socijalnih davanja, vreme čekanja na ovu pomoć može biti i po nekoliko meseci. Za nju je potrebno da dostavite potvrdu o otpustu iz zatvora, napišete kratku molbu i zavisno od opštine, imate otvoren račun u banci. Centri pružaju pomoć i prilikom smeštaja u ustanove za smeštaj odraslih i starih lica, izdaju rešenja za narodnu kuhinju i mogu biti mesto za prijavu prebivališta. Ukoliko ispunjavate uslove za još neka materijalna davanja za njih podnosite zahteve kao i sva druga lica.

U mnogome će Vam pomoći javljanje Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ukoliko nemate radnu knjižicu, potrebno je da je pre toga overite u Vašoj opštini. Za to Vam je potreban prazan obrazac radne knjižice koju možete nabaviti u knjižarama i diploma o najvišem stepenu obrazovanja koji ste stekli. Sa overenom radnom knjižicom i ličnom kartom možete se prijaviti u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje na Vašoj opštini stanovanja. Nakon toga, dužni ste da se javljate redovno svaka tri meseca, dok se ne zaposlite. Pored toga, dok ste uredno prijavljeni na evidenciji NSZ, postoji mogućnost da prođete dodatne obuke ili budete uključeni u programe podrške zapošljavanja teže zapošljivih kategorija. Budite slobodni da u filijali kontaktirate osobu koja je prošla obuku za pružanje pomoći prilikom tražanje posla bivšim osuđenim licima.

U Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje možete izvaditi zdravstvenu knjižicu. Za to će Vam biti potrebna potvrda o nezaposlenosti koju ćete dobiti u PIO fondu, izvod iz matične knjige rođenih i popunjen obrazac o primanjima članova porodice. Ako nemate izabranog lekara opšte prakse trebalo bi da ga izaberete prilikom prvog pregleda u najbližem domu zdravlja. Ovo je posebno važno ako su Vam potrebni specijalistički pregledi ili nastavak lečenja/terapije koje je započeto tokom izvršavanja kazne zatvora. Ako želite da promenite dom zdravlja potrebno je da u svom starom domu zdravlja navedete gde želite da se Vaš karton prebaci i nakon toga izaberete svog lekara opšte prakse u novoj ustanovi.

Više od polovine osuđenih imalo je problem sa nekom od bolesti zavisnosti. Ono što je jedan od prioriteta za uspešnu reintegraciju i povratak u normalne životne tokove, jeste nastavak apstinencije. U tu svrhu možete se obratiti Vama najbližoj bolnici za bolesti zavisnosti, savetovalištu koja postoje pri većim domovima zdravlja, grupi Anonimnih narkomana ili nas pozvati za savet/podršku/upućivanje.

Ukoliko imate neke druge probleme ili nedoumice, naša SOS linija (065/96-97-999) dostupna je za sva Vaša pitanja svakog radnog dana od 10 do 16h. Namenjena je svima sa prebivalištem na teritoriji Srbije, i trudimo se da Vam putem razgovora pružimo pre svega tačnu informaciju ali i emotivnu podršku. Pored toga, putem ove linije možemo ostavriti kontakt kako biste se uključili u naše programe podrške bivšim osuđenim licima. 

*Ukoliko nemate dovoljno sredstava da pozovete broj, možete poslati i SMS poruku ili pozvati broj tako da samo jednom zazvoni, a poziv će Vam biti uzvraćen u što kraćem roku.

Podržali su nas

Korisni linkovi