NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Izlazak na slobodu

Izlazak na slobodu predstavlja čin o kome sanja svako osuđeno lice. Iako su svesni šta sve sa sobom nosi izlazak na slobodu, želja za njom ne jenjava. Priprema za izlazak na slobodu je veoma važna i ona mora početi dok je osoba još u zavoru. Zavisno od kontakata koje osoba ostavruje tokom boravka u zatvoru u mnogome zavisi i broj poteškoća koje je čekaju. Izlazak na slobodu je lakši ako je osoba bila u redovnom kontaktu sa članovima porodice, ako je imala redovne posete i ima gde da se vrati. Upravo zato, ne smemo zaboraviti i one osuđenike koje to nisu imali tokom boravka u zatvoru. Njima izlazak na slobodu može predstavljati sudar sa surovom realnošću i svetom u skoji nisu spremni da se uklope. Pre svega to je zbog izostanka podrške od stane najbližih, ali baš zato rad sa ovim osobama mora postati imperativ u budućnosti. O boljem društvu moćićemo da govorimo onda kada izlazak na slobodu bude ono što svi osuđenici bez izuzetka jedva čekaju.