NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Program podrške porodici

Program je namenjen bivšim osuđenim licima i članovima njihovih porodica. Glavni cilj programa je priprema kako osuđenog tako i članova porodice za trenutak završetka kazne zatvora. 

Vreme koje lice provede u zatvoru predstavlja težak period za njegovu porodicu kao i za njega samog. Porodica je trpela određene promene kao posledica zatvaranja svog člana, kako emotivne, tako materijalne i socijalne. Zato je potrebno obe strane pripremiti za ponovni susret gde će emocije biti kontrolisane, očekivanja relana a ka budućnosti pozitivna orijentacija.

Kako bi se osuđeno lice, kao i članovi porodice dobro pripremili za ovaj period, kroz ovaj program NEOSTART nudi:
-intezivnu emotivnu podršku članovima porodice,
-podršku u prevazilaženju problema u komunikaciji,
-podršku u rešavanju konfliktnih situacija,
-održavanje porodičnih krugova na dan izlaska na slobodu,
-podršku kroz ostale programe članovima porodice i bivšem osuđenom licu prva tri meseca slobode,

Program se sprovodi samo na teritoriji grada Beograda, a uz podršku Uprave za izvršenje krivičnih sankcija uključivanje lica koja se nalaze na izvršenju kazne u Okružnom zatvoru u Beogradu, na predlog službe tretmana mogu stupiti u program i imati lični kontakt sa voditeljima programa.