NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Postpenalna pomoć

Postpenalna pomoć predstavlja pomoć nakon izvršenja kazne zatvora. Ona predstavlja poslednju kariku u lancu borbe protiv kriminala. Taj lanac počinje samim otkrivanjem počinioca, pa preko procesuiranja, izricanja kazne, do tretmana u samom zatvoru i na kraju postpenalna pomoć. Njena važnost je jednaka koliko i svih karika pre toga. Možda je značaj postpenalne pomoći i veći upravo zato što predstavlja poslednju kariku. Ukoliko svi prethodni koraci budu dobri, izostane li podrška nakon izolacije koju donosi zatvor, dakle, izostane li postpenalna pomoć sve pre toga može pasti u vodu. Ona se sastoji od niza aktivnosti, i predstavlja vrlo kompleksan ali i dugotrajan proces. Njena priprema počinje još dok osoba boravi u zatvoru, a sada se uz podršku poverenika, ali i drugih vladinih i nevladinih organizacija nastavlja nakon izlaska na slobodu. Postpenalnu pomoć pružaju svi akteri u zajednici, jer je upravo zajednica ta koja prihvata svog člana koji je neko vreme bio izmešten iz nje. Na njen kvalitet utiče kako motivisanost članova zajednice da se uključe, ali i tako opšte stanje u državi (počev od standarda pa do zakona koji je određuju). Ono što svakako predstoji jeste jedan intezivan proces pre svega razvijanja svesti o tome koliko je važna postpenalna pomoć, ali i njeno sprovođenje u praksi.