NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Terenski rad

Terenski rad je aktivnost koja se sprovodi na teritoriji grada Beograda. Osmišljen je tako da se osobi pruži podrška prilikom komunikacije sa formalnim institucijama. Dugogodišnje zatvaranje se neretko negativno odražava na komunikativne sposobnosti bivših osuđenika. Dešava se i da predstvanici ustanova nemaju dovoljno strpljenja i razumevanja za naše korisnike, pa ova usluga predstavlja način da se mogući nesporazumi i konflikti spreče ili prevaziđu. Pored toga, komunikacija sa samim institucijama obuhvata i različite birokratske zahteve, koji se brzo menjaju i u većini slučajeva zadaju probleme osobama kada izađu na slobodu, pa im je i u tome potrebna podrška.

Program funkcioniše tako što na teren izlaze u paru predstavnici organizacije, koji na licu mesta pružaju neophodnu pomoć i podršku. Izlazak na teren se unapred dogovara i u ovom programu se prvi kontakt ostvaruje putem INFO linje (065/96-97-999).

Terenski rad pored navedenog, obuhvata i druge aktivnosti koje zahtevaju izlazak van prostorija organizacije, pa on može obuhvatiti i odlaske u zdravstvene institucije, praćenje suđenja, posete porodicama, ali i sve druge aktivnosti i posete koje prepoznamo kao potrebne tokom rada sa korisnikom.