Aktuelni projekti

„Podrška radnoj i društvenoj integraciji štićenika vaspitno - popravnog doma u Kruševcu“

Nosilac projekta: Omladinski savet Kruševac

Partner projekta: Vaspitno - popravni dom u Kruševcu

Podugovorači (partneri za implementaciju projektnih aktivnosti: NEOSTART i Restart

Finansijska podrška: IPA

Trajanje projekta: 01.01.2019. - 31.07.2020.

Engleski naziv projekta: „SSupport to juvenile offenders to reintegrate into society and labor market“

Specifični cilj projekta je međusektorska saradnja i podrška štićenicima VP doma za efikasan pristup tržištu rada u Beogradu, Novom Sadu i Kruševcu. Uloga NEOSTART-a je da kreira mrežu poslodavaca na teritoriji Beograda koji će biti voljni da zapošljavaju bivše štićenike VPD, učestvuje u izradi programa postpenalne podrške za štićenike koji će biti pilotiran u prva tri meseca 2020. godine.

„Jačanje kapaciteta Povereničke službe u Srbiji i Crnoj Gori“

Nosilac projekta: Helsinški odbor za ljudska prava iz Holandije

Finansijska podrška: Ministarstvo spoljnih poslova Holandije

Partneri projekta u Srbiji: NEOSTART i Beogradski centar za ljudksa prava

Trajanje projekta: 01.09.2017. - 21.12.2020.

Engleski naziv projekta: „Strengthening the Probation and the System of Alternative Sanctions in Montenegro and Serbias“

Cilj projekta je jačanje sistema alternativnih sankcija u Srbiji i Crnoj Gori. Uloga NEOSTART najznačajnija je u delu vezanom za postpenalni tretman, gde kao partenrska organizacija pruža podršku u jačanju ove komponente u radu Povereničke službe.