Tim NEOSTART-a

Prema svom statutu, udruženje ima dva upravljačka organa: Skupštinu i Upravni odbor.

Skupštinu čine sva punoletna lica koja su članovi Udruženja i njihova dužnost je da na godišnjem nivou plaćaju članarinu i dobrinose svojim angažovanjem radu i održanju organizacije.

Upravni odbor čine tri člana. Organizaciju zastupa predsednik Upravnog odbora, odnosno njegov zamenik u slučaju odsustva.

Svaki program organizacije ima svog koordinatora koji je zadužen za praćenje toka aktivnosti i razvoj samo programa. Programi se uglavno sprovode zahvaljujući volonterskom angažovanju pojedinaca, ali i na osnovu podrške i saveta stručnih saradnika.