Broj 1

Publikacija Pred Vama je prvi broj NEOSTART Magazina. Magazin smo kreirali sa ciljem da na jednom mestu obrađujemo teme koje su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa postpenalnom praksom. U kreiranju su nam pomogli naši prijatelji novinari koji svoje novinarsko znanje besplatno stavili u službu ovog magazina. Pored njih zahvalnost dugujemo i našim volonterima koji su učestovali kako u kreiranju dizajna časopisa, tako i u samom pisanju. Tu su i naši prijatelji koji su se rado odazvali i dali intervju za naš prvi broj.

Teme koje ćemo obrađivati u ovom broju su:

- tri godine rada NEOSTART-a

- volontersko anagažovanje u NEOSTART-u,

- iskustvo korisnika programa NEOSTART-a,

- psihološka podrška bivšim osuđenim licima,

- primeri dobre prakse drugih organizacija.


PREUZMITE BROJ 1